Apmācības mērķis: apmācīt personālu, kuri īsteno piekļuves kontroli VAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga””, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.2015/1998 apakšpunkta 11.2.3.5. prasībām.

Apmācības ilgums ir atkarīgs no personāla pienākumu apjoma.

Apmācības priekšnosacījumi:
• Ir veikta pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaude.
• Apmācību dalībniekiem brīvi jāpārvalda apmācību valoda.
• Ir sekmīgi apgūta apmācība „Aviodrošības apmācība lidostā „Rīga””.

Apmācības saturs ietver ierobežotas pieejamības informāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 3 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām. Atkārtota apmācība ir obligāta, ja darbinieks ir bijis prombūtnē vismaz 6 mēnešus. Atkārtota apmācība var tikt organizēta caurlaižu režīma vai ar to saistītu drošības pārkāpumu gadījumos. Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz apmācībām un apmācību derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs