Biežāk uzdotie jautājumi

 • Uzņēmuma/organizācijas pilnvarota persona. Pēc reģistrācijas lietotājs tiek pārbaudīts un apstiprināts vai noraidīts.
 • Lietotāja profils ir jāslēdz. Personai ir jāinformē par to Mācību centrs. Uzņēmuma/organizācijas ietvaros jāvienojas par to, kurš ir atbildīgais un tiesīgs pieteikt personas uz apmācībām. Personai jāveido jauns profils mājas lapā.
 • Nē, nav. Pēc pieteikuma veikšanas, pieteicējs saņems apstiprinājumu no Mācību centra, kurā būs redzami dalībnieki.
 • Iepriekšējās dienas 14:00 vai tiklīdz grupi ir pilns aizpildījums.
 • Nē, nav redzams. Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz apmācībām un apmācību/sertifikātu derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.
 • Nē, uz apmācībām var pieteikt tikai konkrētas personas.
 • Tiklīdz ir zināms, ka pieteiktais dalībnieks nevarēs piedalīties apmācībā, rakstiski jāinformē rakstot uz [email protected].
 • 1. Apmmācībām pieslēgties 10 min pirms norādītā laika – pēc apmācības sākuma dalībnieki netiek akceptēti.
  2. Ierīce ar stabilu interneta saslēgumu, ieslēgta video kamera visu apmācību laiku, mikrofons darba kārtībā, nepārtraukta klātbūtne apmācībā.
  3. Jābūt Pasei vai ID kartei - var tikt veikta personas identificēšana (šādos gadījumos tiek izmantots individuāls sakaru kanāls).
 • Dalībnieks jāpiesaka no jauna, aizpildot pieteikuma forma konkrētajā apmācībā, izvēlētajā datumā.
 • Par nenokārtotu apmācības statusu rakstiski tiks informēts pieteicējs. Šādā gadījumā ir jāveic pilna atkārtota apmācība.
 • Katrai apmācībai ir noteikts derīguma termiņš gados. Pimreizējās apmācības derīguma termiņs tiek aprēķināts no apmācības pabeigšanas datuma. Ja atkārtota apmācība veikta 3 mēnešu periodā pirms iepriekšējās apmācības derīguma termiņa beigām, tad nākamo atkārtoto apmācību derīguma termiņš var tikt rēķināts X* gadus no iepriekšējā apmācību derīguma termiņa datuma. *Apmācības derīguma termiņš gados.
 • Ja darbiniekam ir bijusi 6 mēnešu prombūtne ir jāveic atkārtoti visi caurlaidei nepieciešami kursi, lai atjaunotu caurlaides darbību. Ja ir beigušies citi apmācību/sertifikātu derīguma termiņu, kuri nepieciešami darba pienākumu veikšanai, jāpiesakās pēc iespējas ātrāk uz pieejamajiem datumiem.
 • Mācību centra tuvumā ir vairākas ēdināšanas iespējas, aicinām ar tām iepazīties kartē.