Aviodrošības apmācība lidostā Rīga

! Lidostas personu pastāvīgo caurlaidi Lidostas Caurlaižu birojs izsniedz tikai pēc pastiprinātās iepriekšējās darbības pārbaudes pabeigšanas un Drošības departamenta Analītiskās nodaļas saskaņojuma.

Aviodrošības apmācība lidostā “Rīga” ir paredzēta personālam, kam darba pienākumu veikšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk tekstā-Lidosta) teritorijā nepieciešams saņemt Lidostas identitātes karti – personas pastāvīgo caurlaidi.

Apmācības mērķis: apmācīt personas, kurām tiek izsniegtas lidostas identitātes kartes jeb personu pastāvīgās caurlaides ar tiesībām bez pavadības uzturēties Lidostas ierobežotas iekļuves drošības zonās, saskaņā ar EK regulas Nr. 2015/1998 11.2.6 punkta prasībām un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” iekšējo normatīvo dokumentu prasībām.

Apmācības priekšnosacījumi:

APMĀCĪBAS SATURS (Saturs iekļauj ierobežotas pieejamības informāciju)

Apmācības gaitā apmācāmajiem veidojas izpratne par aviācijas drošību, tiek izskaidrota lidostas un lidostas teritorijā strādājošo darbinieku loma aviācijas drošības pasākumu īstenošanā. Apmācāmie uzzina par dažādiem apdraudējumu veidiem, tai skaitā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju, kā arī par pasākumiem apdraudējuma mazināšanai un novēršanai. Tāpat arī tiek sniegtas zināšanas par Lidostas identitātes kartēm un to izmantošanas kārtību, par Lidostas kontrolpunktiem un drošības pārbaudes procesu, kā arī izskaidrota rīcība un ziņošanas kārtība dažādos ar drošību saistītos incidentos. Apmācībā iekļautā informācija veicina darbinieku izpratni par drošības kultūru darba vietā. Apmācību noslēgumā ir zināšanu pārbaude par apgūto vielu.
Saturs iekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Lai pievienotos apmācībām, apmācību dalībniekam uz apmācību formā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta saite, lai pieslēgtos kursam. Saite tiek nosūtīta iepriekšējā darba dienā pirms kursa sākuma, pēc plkst.14.00.
  Iesakām lejupielādēt un uzstādīt Zoom programatūru uz sava datora, bet var izmantot arī interneta pārlūku.
  Ieteikums izmantot ierīci ar stabilu interneta pieslēgumu, lai izvairītos no sakaru pārrāvuma apmācības laikā.
  Aicinām pieslēgties ne vēlāk kā 5-10 minūtes pirms apmācību sākuma un pārliecināties, ka tehniskais nodrošinājums ir darba kārtībā – strādā gan web kamera, gan mikrofons, gan austiņas (vai skaļruņi). Web kamerai ir jābūt ieslēgtai visu apmācību laiku.
  Pie iespējas, izvēlēties klusu un izolētu vidi, lai netraucētu blakus esošie trokšņi vai cilvēki.
  Mācības sākas norādītajā laikā - pēc kursa sākuma dalībnieki kursā netiks akceptēti. Kursa norises laikā nepamatoti neatslēgties no mācību vides.
  Kursa noslēguma tests notiek tiešsaistē. Piekļuve testam, tikai izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta Apmācību pieteikuma formā.
  Ja apmācības norises laikā notiek neparedzēta atslēgšanās no mācību vides, nekavējoties mēģiniet sakarus atjaunot. Ja tas nav iespējams tehnisku kļūmju dēļ, sazinieties ar instruktoru, izmantojot WhatsApp. Instruktoru kontaktinformācija tiek nosūtīta e-pastā, vienlaicīgi ar pierakstīšanās saiti.
  Aicinām būt aktīviem kursu dalībniekiem! Aktīva līdzdalība palīdzēs sekmīgāk apgūt vielu un precizēt neskaidrus jautājumus.
 • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 5 gadi.
 • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām.
  Atkārtota apmācība ir obligāta, ja darbinieks ir bijis prombūtnē vismaz 6 mēnešus.
  Atkārtota apmācība var tikt organizēta caurlaižu režīma vai ar to saistītu drošības pārkāpumu gadījumos.
  Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz apmācībām un apmācību derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs