Personu ar invaliditāti un ierobežotas pārvietošanās spējām apkalpošana – apakšuzņēmēju un tiesībsargājošo struktūru personālam

Apmācības mērķis: apmācīt lidostā nodarbināto apakšuzņēmēju un valsts tiesībsargājošo struktūru personālu, kas veic visa veida pasažieru apkalpošanu, apkalpot personas ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām, atbilstoši EK regulas 1107/2006 un ECAC doc.30 prasībām.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota kursa dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendāro mēnešu laikā pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība, 12 un vairāk mēnešus - jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs