Personu ar invaliditāti un ierobežotas pārvietošanās spējām apkalpošana – gaisa kuģu un bagāžas apkalpošanas personālam

Apmācība par aprīkojuma, ko izmanto personas ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām, komplektēšanu, iekraušanu, izkraušanu un nostiprināšanu gaisa kuģī, kā arī apkalpošanas procesa uzraudzību.

Apmācības mērķis: apmācīt atpazīt un identificēt dažādus invaliditātes veidus un aprīkojumu, ko izmanto PRM personas, pareizi uzglabāt, iekraut un izkraut, kā arī nostiprināt gaisa kuģa bagāžniekos doto aprīkojumu, lai tas netiktu bojāts nevienā no apkalpošanas posmiem.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota kursa dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendāro mēnešu laikā pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība, 12 un vairāk mēnešus - jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs