Profesionalitātes pārbaudes

Apmācība, kas apliecina darbinieka kompetenci noteiktos procesos un Lidlauka procedūru pārzināšanā. Pēc apmācības dalībnieks ir apliecinājis prasmju līmeni noteiktiem pienākumiem, uzdevumiem un atbildībām atbilstoši EK regulai Nr.139/2014.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Pirmreizēja pārbaude jāveic 1 gada laikā kopš sākotnējās (pirmreizējās apmācības).
    Uz atkārtotu pārbaudi var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām (jaunais derīguma termiņš tiek skaitīts no sākotnējā intervāla beigu datuma).

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs