Drošības pārvaldības sistēma-Atbildīgie par drošību struktūrvienībās, operatīvie un struktūrvienības vadītāji

Apmācība lidostas “Rīga” un lidostā strādājošo organizāciju personālam.

Apmācības mērķis: veidot personāla izpratni par lidostas drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši drošības pārvaldības rokasgrāmatas un saistošo normatīvo aktu prasībām. Apmācības laikā tiek stāstīts par drošības pārvaldības sistēmas uzbūvi un darbību, par pienākumiem, uzdevumiem un atbildībām, drošības gadījumu ziņošanas kārtību, lai nodrošinātu drošības pārvaldības sistēmas efektīvu darbību.

Pēc apmācības personāls spēj lietot lidostā ieviestās drošības pārvaldības sistēmas komunikācijas iespējas, pārzina savus pienākumus un atbildības drošības pārvaldības sistēmas ietvaros, pārzina saistošos normatīvos aktus savas kompetences ietvaros.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs