Noteikumi par bīstamo vielu pārvadāšanu (iepriekš kat. 8)

!!! SVARĪGI Apmācības process tiek organizēts izmantojot apmācību sistēmu Cloud Study. Katrs pieteiktais dalībnieks saņems automātiski ģenerētu e-pastu no apmācību sistēmas izveidot paroli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pēc tam apmācību sistēmai iespējams pieslēgties izmantojot saiti rixtc.cloudstudy.lv .

 

Apmācības mērķis: apmācīt darbiniekus atpazīt, uzglabāt un kraut bīstamo vielu sūtījumus, kā arī pasažieru bagāžu saskaņā ar Noteikumiem par bīstamajām vielām pēc IATA (iepriekš DGR 8. kategorijas) prasībām, saskaņā ar aviokompāniju apkalpošanas noteikumiem un LV MK noteikumiem Nr.123. par bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu pārvadājumu veikšanas kārtību.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties, pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība, 12 un vairāk mēnešus - jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs