! Lidostas personu pastāvīgo caurlaidi Lidostas Caurlaižu birojs izsniedz tikai pēc pastiprinātās iepriekšējās darbības pārbaudes pabeigšanas un Drošības departamenta Analītiskās nodaļas saskaņojuma.

Apmācība par noteikumiem un prasībām, kas jāievēro, patstāvīgi pārvietojoties lidlaukā. Programma veidota saskaņā ar EK regulas Nr.139/2014 prasībām.

Apmācības mērķis: pēc apmācības dalībnieks, ievērojot drošuma prasības, spēj patstāvīgi pārvietoties/pildīt darba pienākumus lidlaukā.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 2 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām (jaunais derīguma termiņš tiek skaitīts no sākotnējā intervāla beigu datuma). Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēneši: jāveic atkārtota apmācība 12 un vairāk mēneši: jāveic pirmreizēja apmācība.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs