Rentgena operatoru apmācība

Apmācība paredzēta struktūrām, kas veic pārbaudes ar rentgena caurskates iekārtām, ar mērķi pārbaudāmajās vienībās atklāt dažādus aizliegtus vai bīstamus priekšmetus, piemēram, nodrošinot uzņēmumu iekšējo drošību, drošību masu pasākumos vai citu vajadzību gadījumos.

Apmācību saturs tiek pielāgots konkrētā klienta vajadzībām.
Interaktīvo apmācību laikā apmācāmie gūst gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas darbam ar rentgena iekārtām. Apmācības beigās apmācāmie spēj patstāvīgi veikt pārbaudes, identificēt aizliegtus priekšmetus, kā arī atbilstoši reaģēt.

Priekšnoteikumi:
Apmācāmajam brīvi jāpārvalda valoda, kādā norisinās apmācība.

Apmācības tiek organizētas pēc pieprasījuma. Lai vienotos par apmācību datumiem vai tikšanos satura precizēšanai, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu [email protected].

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 3 gadi.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs