Pieaugušo apmācības metodes. Vērtēšana

PIEAUGUŠO APMĀCĪBAS PAŅĒMIENI UN TEHNIKAS (TRAIN THE TRAINER).
VĒRTĒŠANA (APMĀCĪBAS, PRAKSE, PROFESIONALITĀTES PĀRBAUDES)

Apmācības mērķis: apmācāmais demonstrē efektīvu apmācības un profesionalitātes pārbaužu procesu

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 2 gadi.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs