Instruktāža ugunsdrošībā

Instruktāžas mērķis: Iepazīstināt darbiniekus ar ugunsdrošības pamatprincipiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās riskus, cilvēku traumas un zaudējumus ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Programma sastādīta saskaņā ar MK noteikumiem nr. 238, no 19.04.2016 un Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta ”RĪGA” ugunsdrošības instrukcijas UK0248 I prasībām, kas ir saistoša gan Lidostas darbiniekiem, gan Lidostas teritorijā esošiem nomniekiem, apakšnomniekiem, kā arī Lidostas objektos strādājošo uzņēmumu, organizāciju un valsts institūciju darbiniekiem.

Instruktāžas ilgums: 1h.

Apmācības saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 1 gads.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām (jaunais derīguma termiņš tiek skaitīts no sākotnējā intervāla beigu datuma). Ja darbinieks ir bijis prombūtnē: 6 līdz 12 mēneši: jāveic atkārtota apmācība, 12 un vairāk mēneši: jāveic pirmreizēja apmācība.