Vispārējā izpratne par drošību

Apmācība paredzēta:

 • Personālam, kuram ir piekļuves tiesības lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, lidostu krājumiem.
 • Transportuzņēmēju personālam, kas veic dažādu sūtījumu transportēšanu (gaisa kravu un pasta, lidojuma laikā patērējamo krājumu, lidostu krājumu).
 • Citam personālam, kam nepieciešamas vispārējās izpratnes drošības apmācības.

Apmācības mērķis:

 • Veikt vispārējās drošības izpratnes mācības, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas (ES) 2015/1998 apakšpunkta 11.2.7. prasībām.
 • Veidot izpratni par apdraudējumu civilajai aviācijai, agrāk notikušiem nelikumīgas iejaukšanās gadījumiem, terorisma aktiem un pašreizējiem apdraudējumiem, kā arī izpratni par attiecīgajām tiesiskajām prasībām.
 • Sniegt zināšanas par aviācijas drošības mērķiem un organizāciju viņu darba vidē, tostarp par to personu saistībām un pienākumiem, kuras īsteno drošības kontroli.
 • Sniegt zināšanas par ziņošanas kārtību.
 • Kā atbilstoši rīkoties ar drošību saistītos incidentos.

Apmācības priekšnosacījumi:

APMĀCĪBAS SATURS

Apmācību laikā apmācāmie gūst vispārēju izpratni par drošības apdraudējumiem dažādu krājumu un sūtījumu piegādēm, to aizsardzības prasībām, kā arī gūst izpratni par savu lomu drošas piegādes ķēdē, kā arī apgūst rīcību un ziņošanas kārtību ar drošību saistītos incidentos.

Saturs iekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 4 gadi.
 • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā pirms apmācību termiņa beigām.
  Atkārtota apmācība ir obligāta ja darbinieks ir bijis prombūtnē vismaz 6 mēnešus.
  Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz apmācībām un apmācību derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs