Treniņš aviodrošības apmācības programmās

Paredzēta personālam, kas veic drošības pārbaudes izmantojot rentgena iekārtas:

 • rokas bagāžai un personu līdzi nestajām mantām;
 • gaisa pārvadātāja pasta un gaisa pārvadātāja materiāliem;
 • lidostu krājumiem;
 • lidojuma laikā patērējamajiem krājumiem;
 • pasažieru reģistrētajai bagāžai;
 • pasta un kravas sūtījumiem.

Apmācības mērķis: uzturēt personāla, kas veic drošības pārbaudes, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, iemaņas un prasmes, atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/1998 apakšpunkta 11.4. prasībām.

Priekšnosacījumi:

 • Apmācību dalībniekiem ir veikta iepriekšējās darbības pārbaude.
 • Apmācāmajam jābūt priekšzināšanām un pieredzei veikt drošības pārbaudes ar rentgena iekārtām.
 • Apmācāmajam jāpārzina aizliegtu priekšmetu saraksts aviopārvadājumos, atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/1998 prasībām, kā arī bīstamo vielu pārvadājumu prasības, atbilstoši ICAO „Tehniskā instrukcija bīstamo vielu pārvadājumiem ar gaisa transportu” vai IATA „Noteikumiem par Bīstamo vielu pārvadāšanu”.
 • Apmācāmajiem jāpārzina datorizētā apmācību vide OTS.

Ir iespējami sekojoši rentgena attēla interpretēšanas treniņi:

 • Pasažieru rokas bagāžas un līdzi nesto mantu pārbaude.
 • Reģistrētās bagāžas drošības pārbaude.
 • Kravas un pasta drošības pārbaude.

Treniņa programmā iekļautie aizliegti priekšmeti un bīstamas vielas ir saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/1998 un ICAO „Tehniskā instrukcija bīstamo vielu pārvadājumiem ar gaisa transportu” prasībām.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs