Apmācība paredzēta:

 • Personālam, kuram ir piekļuves tiesības lidostas krājumiem.
 • Personālam, kas īsteno lidostu krājumu drošības kontroli, izņemot pārbaudes:
  -lidostu krājumu zināmo piegādātāju („known supplier of airport supplies”) uzņēmumu/struktūrvienību darbinieki;
  -lidostas ekspluatantu darbinieki, kuri nodrošina drošības kontroli savai lidostai paredzētajām piegādēm.

Apmācības mērķis: apmācīt personas, kas īsteno lidostu krājumu drošības kontroli, izņemot pārbaudes, kā arī personas, kurām ir piekļuves tiesības lidostas krājumiem, atbilstoši EK regulas Nr.2015/1998 apakšpunktu 11.2.3.10 un 11.2.7 prasībām.

Apmācības priekšnosacījumi:

 • Apmācību dalībniekiem ir veikta standarta iepriekšējās darbības pārbaude.
 • Apmācību dalībniekiem brīvi jāpārvalda apmācību valoda.
 • Saturs iekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

Apmācības tiek organizētas tikai tiešraidē, izmantojot Zoom platformu. Apmācību dalībnieku identifikācijai apmācību sniedzējs var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, izmantojot individuālus datu apmaiņas kanālus.

APMĀCĪBAS SATURS

Mācību laikā apmācāmie gūst zināšanas par lidostu krājumu drošas piegādes ķēdi, gūst izpratni par drošības kontroles prasībām, lidostu krājumu zināmā piegādātāja lomu, kā arī par ziņošanas kārtību un rīcību dažādos ar drošību saistītos incidentos.
Uzņēmumi, kas ir Lidosta „Rīga” lidostas krājumu zināmie piegādātāji, tiek iepazīstināti ar Lidostas „Rīga” saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un procesiem lidostu krājumu jomā.
Saturs iekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Lai pievienotos apmācībām, apmācību dalībniekam uz apmācību formā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta saite, lai pieslēgtos kursam. Saite tiek nosūtīta iepriekšējā darba dienā pirms kursa sākuma, pēc plkst.14.00.
  Iesakām lejupielādēt un uzstādīt Zoom programatūru uz sava datora, bet var izmantot arī interneta pārlūku.
  Ieteikums izmantot ierīci ar stabilu interneta pieslēgumu, lai izvairītos no sakaru pārrāvuma apmācības laikā.
  Aicinām pieslēgties ne vēlāk kā 5-10 minūtes pirms apmācību sākuma un pārliecināties, ka tehniskais nodrošinājums ir darba kārtībā – strādā gan web kamera, gan mikrofons, gan austiņas (vai skaļruņi). Web kamerai ir jābūt ieslēgtai visu apmācību laiku.
  Pie iespējas, izvēlēties klusu un izolētu vidi, lai netraucētu blakus esošie trokšņi vai cilvēki.
  Mācības sākas norādītajā laikā - pēc kursa sākuma dalībnieki kursā netiks akceptēti. Kursa norises laikā nepamatoti neatslēgties no mācību vides.
  Kursa noslēguma tests notiek tiešsaistē. Piekļuve testam, tikai izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta Apmācību pieteikuma formā.
  Ja apmācības norises laikā notiek neparedzēta atslēgšanās no mācību vides, nekavējoties mēģiniet sakarus atjaunot. Ja tas nav iespējams tehnisku kļūmju dēļ, sazinieties ar instruktoru, izmantojot WhatsApp. Instruktoru kontaktinformācija tiek nosūtīta e-pastā, vienlaicīgi ar pierakstīšanās saiti.
  Aicinām būt aktīviem kursu dalībniekiem! Aktīva līdzdalība palīdzēs sekmīgāk apgūt vielu un precizēt neskaidrus jautājumus.
 • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 4 gadi.
 • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējos 3 kalendārajos mēnešos pirms apmācību termiņa beigām.
  Atkārtota apmācība ir obligāta ja darbinieks ir bijis prombūtnē vismaz 6 mēnešus.
  Atbildība par darbinieka savlaicīgu norīkošanu uz apmācībām un apmācību derīguma termiņu ievērošanu ir darba devējiem.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs