Lidostas krājumu drošība

Apmācība paredzēta Lidostas krājumu zināmo piegādātāju drošības vadītājiem.

Apmācības mērķis: apmācīt lidostas krājumu zināmo piegādātāju personas, kuras uzņēmumā atbild par drošību, lai drošības programma un tās īstenošana atbilstu visiem tiesiskajiem noteikumiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.2015/1998 apakšpunkta 11.2.5 prasībām.

Apmācības priekšnosacījumi:

  • Apmācāmajam ir veikta padziļināta iepriekšējās darbības pārbaude, saskaņā ar Regulas Nr.2015/1998 punkta 11.1.5. prasībām (lūdzu norādīt pieteikumā kolonnā “iepriekšējā darbības pārbaude”).
  • Apmācāmajam brīvi jāpārvalda valoda, kādā norisinās apmācība.

Apmācības saturs (IETVER IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU)

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 5 gadi.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties, pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē 6 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs