Aviodrošības apmācība personālam, kas veic kravas un pasta drošības pārbaudes

Apmācība paredzēta personām, kas veic gaisa kravas un pasta drošības pārbaudes, izmantojot dažādas pārbaudes metodes.

Apmācības mērķis: apmācīt personas veikt drošības pārbaudes kravai un pastam atbilstoši Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr. 2015/1998 apakšpunktu 11.2.3.2 prasībām.

Apmācības priekšnosacījumi:

  • Apmācāmajam ir veikta iepriekšējās darbības pārbaude vai pārbaude pirms stāšanas darbā, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.2015/1998 punkta 11.1.5. prasībām.
  • Apmācāmajam jāpārzina bīstamo vielu pārvadāšanas noteikumi ar gaisa transportu atbilstoši ICAO „Tehniskā instrukcija bīstamo vielu pārvadājumiem ar gaisa transportu” vai IATA „Noteikumiem par Bīstamo vielu pārvadāšanu”.
  • Apmācāmajam brīvi jāpārvalda valoda, kādā norisinās apmācība.

Apmācības saturs (ietver ierobežotas pieejamības informāciju)

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtota teorētiskā zināšanu pārbaudījuma dalībnieki saņem apmācību apliecinājumu ar derīguma termiņu 3 gadi.

Jautājumi?

Apmācību koordinatori
Mācību centrs