Apmācība aviodrošībā personālam, kas veic drošības pārbaudes lidostā

Personālam, kurš lidostās veic drošības kontroles īstenošanas pasākumus, atbilstoši Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.2015/1998 apakšpunktiem 11.2.3.1. (neizmantojot rentgena caurskates iekārtas), 11.2.3.4 un 11.2.3.5.

Apmācības mērķis: apmācīt un sagatavot lidostu aviācijas drošības darbiniekus patstāvīgi veikt:

  • Drošības pārbaudi personām un līdzi nestajiem priekšmetiem (neizmantojot rentgena caurskates iekārtas).
  • Drošības pārbaudi transportlīdzekļiem.
  • Piekļuves kontroli, uzraudzību un patruļas.

Apmācības priekšnosacījumi:

  • Apmācāmajam ir veikta padziļinātā iepriekšējās darbības pārbaude, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.2015/1998 punkta 11.1.5. prasībām.
  • Apmācāmajam brīvi jāpārvalda valoda, kādā norisinās apmācība.

Apmācību laikā tiek izmantoti dažādu notikušu gadījumu piemēri, to analīze.
Apmācību saturs, ja iespējams, tiek pielāgots konkrētas lidostas drošības procesiem.
Apmācība tiek nodrošināta klātienē.

Apmācības saturs (ietver ierobežotas pieejamības informāciju)

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Pēc sekmīgi nokārtotas apmācības, dalībnieki saņem sertifikātu ar derīguma termiņu 3 gadi. Ja atkārtota apmācība veikta 3 mēnešu periodā pirms iepriekšējās apmācības derīguma termiņa beigām, tad nākamo atkārtoto apmācību derīguma termiņš var tikt rēķināts 3 gadus no iepriekšējā apmācību derīguma termiņa datuma.
  • Uz atkārtotu apmācību var pieteikties pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, pirms apmācību termiņa beigām. Ja darbinieks ir bijis prombūtnē vismaz 6 mēnešus - jāveic atkārtota apmācība.